Ploché střechy

Aby byla střecha považována za plochou, musí být sklon jejího vnějšího povrchu maximálně 5 °. 

Výhody ploché střechy

 • nižší spotřeba materiálu
 • umožňuje zastřešit budovy členitého půdorysu
 • zmenšují výslednou výšku stavení
 • umožňuje využít střechu k dalším účelům
 • umožňuje využít celou plochu podstřešní části menší náročnost na stavbu

Dělení plochých střech

Základní dělení plochých střech je na:

 • jednoplášťové – vnitřní prostředí je odděleno jedním pláštěm
 • víceplášťové – mezi jednotlivými plášti je vzduchová mezera, tzv. vzduchová vrstva

Z hlediska odvádění vlhkosti:

 • větrané – v její stavbě je systém větracích otvorů (jednoplášťová), ev. vzduchová mezera je spojena s vnějším prostředím (víceplášťové)
 • nevětrané – neobsahuje větrací kanálky napojené na vnější prostředí, ev. neexistuje spojení vzduchové vrstvy a vnějšího prostředí

Krytiny pro ploché střechy

Pro ploché střechy jsou nevhodné pálené a betonové tašky. Nehodí se ani IPA, která neposkytuje dostatečnou izolační schopnost při širokém teplotním rozmezí (-30 – +80 °C), kterému jsou střechy vystaveny.

Vhodný je asfaltový modifikovaný pás, který slouží jako hydroizolační prvek. V ČR jsou na trhu k dostání 2 typy asfaltového modifikovaného pásu:

 • SBS – k modifikaci dochází přidáním kaučuku, která zvyšuje elasticitu pásu
 • APP – jedná se o plastickou modifikaci, která zvyšuje tepelnou odolnost pásu

Tepelná izolace plochých střech

Na izolaci používáme tuhé polystyrenové desky nebo desky z minerálních vláken.

Napište nám, co potřebujete.

Hledáte řešení Vašeho problému? Kontaktujte nás.


Přílohy

Více souborů můžete při výběru označit podržením klávesy Ctrl.

Zavoláme Vám