Krovy

Krov funguje jako nosný pilíř pro střechu, který zároveň přenáší tíhu do nosných základů stavení.

Na čem záleží typ krovu?

  • rozpětí střechy
  • druh krytiny
  • geografickou polohu
  • zda plánujete podkroví obývat

Složení krovu

Krov tvoří několik prvků, které jsou uspořádány svisle, vodorovně a šikmo.

  • vazba – jde o příčný prvek krovu. Vazby lze rozdělit na pevné a jalové.
  • vaznice – trám, který se táhne podélně krovem a podpírá krokve (tj. šikmý prvek, který nese střešní latě s připevněnou střešní krytinou)

Základní typy krovů

  • hambálkové – patří mezi krovy větších rozměrů, vhodný pro obytné podkroví
  • vaznicové
  • vazníkové – vhodné pro neobytné podkroví

Opravy krovů

Ve většině případech se setkáváme s poškozením krovů způsobených zatékáním vody. Primárně je zapotřebí odstranit příčinu zatékání, tzn. najít závadu na střeše a opravit ji. Teprve poté přistupujeme k nápravě krovu, tzn. výměně jeho poškozených částí za nové.

Napište nám, co potřebujete.

Hledáte řešení Vašeho problému? Kontaktujte nás.


Přílohy

Více souborů můžete při výběru označit podržením klávesy Ctrl.

Zavoláme Vám